CV

CV päivitetty 24.4.2015

Marja Ranta-Ylitalo

Mottoni on: Avoin suhtautuminen uusiin haasteisiin ja niihin vastaaminen ammatillisen ja persoonallisen itsensä kehittymisen ja kehittämisen keinoin.

Tutkintoon johtaneet koulutukset

 • Kasvatustieteiden maisteri, pääaineena erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto, 1999.
 • Sairaanhoidon opettaja, Oulun sairaanhoito-oppilaitos, 1987.
 • Erikoissairaanhoitaja psykiatrinen sairaanhoito, Oulun sairaanhoito-oppilaitos, 1986.
 • Erikoissairaanhoitaja lasten sairaanhoito, Oulun sairaanhoito-oppilaitos, 1984.
 • Sairaanhoitaja, Keski-Pohjanmaan sairaanhoito-oppilaitos, 1982.

Muuta täydentävää koulutusta mm.

 • Psykoterapeutti (ET, ratkaisukeskeinen), Lyhytterapiainstituutti Oy, 2012.
 • Reteaming-valmentaja, Lyhytterapiainstituutti Oy, 2012. (http://www.reteaming.com/coaches/finland.html)
 • Muksuoppi-ohjaaja, Lyhytterapiainstituutti Oy, 2012. (http://www.kidsskills.org//coaches/finland.html)
 • Muksuoppia vanhemmille ohjaaja, Lyhytterapiainstituutti Oy, 2012. (http://www.kidsskills.org/KS%20parents%20trainers/trainers_fin.htm)
 • Parisuhteen palikat –koulutus, Kokkolan seurakuntayhtymä, 2011.
 • Ohjaavan opettajan koulutus, Tampereen opettajakorkeakoulu, 2008.
 • Kognitiivisen terapian perusteet, Kokkla kpamk, 2007.
 • Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajakoulutus (Vuorovaikutus neuvolatyössä), Tampereen yliopisto, 2003.
 • Painonhallintaryhmän ohjaajakoulutus, Diabetesliitto, Sydän- ja verisuonitautienliitto sekä KELA, Tampereen yliopisto, 2002.

Työkokemus

 • Tuntiopettaja syksystä 2010 lähtien KPAMK ja Eduhouse Oy (7.2.2011 – 14.7.2011)
 • Lehtori, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 23 v. (Olen ollut 2.11.1987-31.7.1988 Keski-Pohjanmaan sairaanhoito-oppilaitoksessa päätoimisena opettajana. Päätoiminen opettajuus vakinaistettiin 1.8.1988, jonka olen päättänyt omasta pyynnöstäni perustaessani oman yrityksen). Opettajana Artesaaniopistossa kädentaidonohjaajakoulutuksessa sekä Esittävän taiteen teatteriohjaajakoulutuksessa erityisryhmien ohjaamista. Olen suunnitellut ja toteuttanut lyhyempiä koulutuksia täydennyskoulutuksina. Olen ollut mukana valtakunnallisissa ja paikallisissa suunnittelu- sekä kehittämistyöryhmissä. Kansainvälinen toiminta vuosina 1994–2006.
 • Olen ollut vuosina 1975 – 1987 seuraavissa tehtävissä: terveydenhoitajana, erikoissairaanhoitajana, sairaanhoitaja, lastenhoitajana sh-opiskeluaikana päiväkodissa ja lastenkodissa.

Muu työkokemus

 • Ohjaavana opettajana, Tampereen opettajakoulutuksen opiskelijoita, alk. 2007 ja edelleen jatkuen.
 • Työyhteisön toiminnan kehittämisprojekti, psykiatrinen kuntoutumiskoti
 • Kehittämisprojektin koordinaattori, Lastensuojeluyksikkö Painonhallintaryhmiä vuodesta 2002 alkaen ja edelleen jatkuen

Työskentelytapa

Työskentelytapani on vuorovaikutteinen. Tavoitteenani on edesauttaa vuorovaikutusta tukevan ilmapiirin syntymisessä. Koulutuksessa havainnollistan aiheen sisältöön sopivilla tavoilla: demonstraationa, tarinoina, esimerkein, draamana, käyttäen liitutaulua, fläppitaulua, Power Point- esityksiä.

Julkaisut

 • Marjo-Riitta Ventola, Marja Ranta-Ylitalo, Raisa Ekoluoma (toim.) 2013. Osallistava teatteri sosiokulttuurisessa palvelumuotoilussa. Forum-teatteria päihdekuntoutuksessa. Centria ammattikorkeakoulujulkaisuja B: Ajankohtaista – Aktuellt, 5.
 • Marja Ranta-Ylitalo, Sarah Nelson, Marjo-Riitta Ventola (toim.), 2011. Ainutlaatuisia unelmia – kuvaus osallistavan teatterin työpajaprosessista. Yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan psykiatrian klinikan kuntoutuskurssiyksikkö. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Biliana Asroft, Marja Joensuu, Helli Kitinoja, Raili Kurki, Leila Latvasalo, Luljeta Pallaveshi, Marja Ranta-Ylitalo, 1999. Albaniankielinen hoitotyönkirja: Individi, mjedisi, shëndeti dhe kujdesjet infermierore.